Copyright © 2004 imageuro.pl

Łódź, lipiec 2024 roku

KADRA PEDAGOGICZNA
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NAUCZYCIEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo

Mając na uwadze zapotrzebowanie na wiedzę i praktykę
w zakresie aktywnego poruszania się na rynku pracy przez Młodzież Waszej Szkoły (w niedługiej przyszłości pracobiorcy), zwracamy się z propozycją przeprowadzenia seminarium:

Co zrobić, by znaleźć i utrzymać pracę?

Strona główna I Seminaria
Podczas zajęć trwających od 45 do 90 minut przeprowadzamy symulację rozmowy kwalifikacyjnej /interview/ w obecności komisji rekrutacyjnej w firmie.
Udzielamy Młodzieży /maksymalnie 30 osób w grupie/ niezbędnych wskazówek i informacji, jak zachować się w takiej sytuacji. Młodzież zostanie zapoznana z wymogami, jakie muszą spełniać nowoczesne curriculum vitae i list motywacyjny oraz jak kreować image kandydata ubiegającego się o proponowane stanowisko pracy.
Uważamy, iż nasza propozycja współpracy współgra z Państwa troską o Młodzież, która często ma problemy z podstawowymi sprawami przy poszukiwaniu pracy po ukończeniu szkoły średniej lub wyższej uczelni.
Nadmieniamy, że mamy rzetelne przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć, m.in. dla pracującej Młodzieży w Studium Menedżerskim, Asystenckim, Hotelarskim, uczęszczającej na zajęcia z Organizacji i techniki pracy biurowej, Etyki w biznesie, Kultury zawodu.
Pobieramy od ucznia symboliczną opłatę w wysokości ... zł /własny udział finansowy ucznia spowoduje większe docenienie wiedzy/.
Ofertę naszą kierujemy głównie do klas ostatnich. Prosimy o planowanie spotkań na poniedziałki, środy i piątki, w godzinach 9-15 /w jednym dniu chcielibyśmy odbyć w szkole kilka spotkań
z poszczególnymi klasami/.
Zapraszamy i liczymy na współpracę, równocześnie życząc Państwu wielu sukcesów.
Dyrektor Szkoły nr
Wyrażam zgodę

.........................................
pieczęć i podpis
Z wyrazami szacunku
Prezes
mgr Jolanta Pyrgiel
STRONA GŁÓWNA |  O NAS |  SEMINARIA |  OFERTA |  KONFERENCJE |  PRACA |  KONTAKT |  RANKING