Copyright © 2004 imageuro.pl
Strona główna I Praca I Seminaria Studenci
STRONA GŁÓWNA |  O NAS |  SEMINARIA |  OFERTA |  KONFERENCJE |  PRACA |  KONTAKT |  RANKINGŁódź, lipiec 2024 roku
Lista studentów
Ankieta
Zestawienie grupSZANOWNY PAN REKTOR
WYŻSZEJ UCZELNI


OFERTA DLA STUDENTÓW


Szanowni Państwo

Mając na uwadze zapotrzebowanie na wiedzę i praktykę w zakresie aktywnego poruszania się na rynku pracy przez Młodzież Waszej Uczelni (w niedługiej przyszłości pracobiorcy), zwracamy się z propozycją przeprowadzenia seminarium:


Co zrobić, by znaleźć i utrzymać pracę?


Podczas zajęć trwających 90 minut przeprowadzamy symulację rozmowy kwalifikacyjnej /interview/ w obecności komisji rekrutacyjnej w firmie.
Udzielamy Młodzieży /maksymalnie 30 osób w grupie/ niezbędnych wskazówek i informacji, jak zachować się w takiej sytuacji.
Młodzież zostanie zapoznana z wymogami, jakie muszą spełniać nowoczesne curriculum vitae i list motywacyjny oraz jak kreować image kandydata ubiegającego się o proponowane stanowisko pracy.
Uważamy, iż nasza propozycja współpracy współgra z Państwa troską o Młodzież, która często ma problemy z podstawowymi sprawami przy poszukiwaniu pracy po ukończeniu wyższej uczelni.
Nadmieniamy, że mamy rzetelne przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć, m.in. dla pracującej Młodzieży w Studium Menedżerskim, Asystenckim, Hotelarskim, uczęszczającej na zajęcia z Organizacji i Techniki pracy biurowej, Etyki w biznesie, Kultury zawodu.
Pobieramy od studenta symboliczną opłatę. /własny udział finansowy studenta spowoduje większe docenienie wiedzy/.
Ofertę naszą kierujemy głównie do starszych roczników. Prosimy o planowanie spotkań dla studentów wszystkich trybów nauczania /w jednym dniu chcielibyśmy odbyć spotkania z minimum 3 grupami/.
Prosimy o kontakt pod nr telefonu 0507 527524. Zapraszamy i liczymy na współpracę, równocześnie życząc Państwu wielu sukcesów.Rektor Uczelni
Wyrażam zgodę

.............................
data, pieczęć i podpisZ wyrazami szacunku,
Prezes
mgr Jolanta PYRGIEL