Copyright © 2004 imageuro.pl
Strona główna I Oferta I Kursy Biurowe | Etyka biznesu
STRONA GŁÓWNA |  O NAS |  SEMINARIA |  OFERTA |  KONFERENCJE |  PRACA |  KONTAKT |  RANKINGMISJA FIRMY A ETYKA BIZNESU
Misja firmy to określenie filozofii jej działania, strategii i sposobu zarządzania. Mówi się, że jest to podstawowa rynkowa funkcja firmy. Sformułowanie misji firmy, czyli swego rodzaju deklaracja (mission statement) powinno zawierać główny cel, czyli co firma chciałaby osiągnąć w otoczeniu rynkowym. Dobrze działające przedsiębiorstwo pracuje nad swoim image, a dzięki precyzyjnie wytyczonym celom i ich konsekwentniej realizacji staje się pożądanym partnerem w biznesie. Na naszym kursie dowiedzą się Państwo, na co zwrócić szczególną uwagę w określaniu misji firmy, jak przedstawić w najkorzystniejszym świetle swoje cele. Prześledzimy zasady prowadzenia strategii rynkowej i postępowania wobec konkurencji.

W program kursu wchodzą następujące elementy:

Etyczne aspekty strategicznej analizy marketingowej firmy i jej otoczenia
 • Etyka biznesu jako kluczowy element marketingowy w podejmowaniu strategicznych decyzji zarządzania przedsiębiorstwem
 • Menedżer – podmiot podejmujący decyzje
 • Ekonomiczny i społeczno-polityczny wymiar odpowiedzialności menedżera
 • Przedsiębiorstwo – misja firmy
Modelowanie przewagi konkurencyjnej w rozwoju strategicznym
 • Strategie konkurencji
 • Eko-zarządzanie jako element strategii konkurencji
 • Wpływ wizerunku firmy i sposobu obsługi klienta na pozycje konkurencyjną
 • Jakość zarządzania zasobami ludzkimi w budowaniu przewagi konkurencyjnej
 • Rozwój w strategii firmy
Gry wojenne korporacji ponadnarodowych
 • Zasady ofensywnej strategii walki konkurencyjnej
 • Organizacja liniowo-sztabowa
 • Systemowe dowodzenie – zarządzanie organizmem korporacyjnym
 • Uprawnienia do sterowania systemem
 • Government Relations – biały wywiad polityczny jako funkcja oddziaływania systemu na otoczenie
 • Globalna strategia korporacji ponadnarodowych