Copyright © 2004 imageuro.pl
Strona główna I Oferta I Kursy Biurowe | MS Excel
STRONA GŁÓWNA |  O NAS |  SEMINARIA |  OFERTA |  KONFERENCJE |  PRACA |  KONTAKT |  RANKING

Arkusz kalkulacyjny - Microsoft Excel dla początkujących

Lp. Temat zajęć Rozkład godzinowy
1. Tworzenie skoroszytów
Elementy okna programu Microsoft Excel
Zaznaczanie komórek
Zaznaczanie zakresu komórek
Wprowadzanie tekstu w arkuszu
Wprowadzanie liczb do arkusza
Wprowadzanie dat do arkusza
Wprowadzanie danych do zakresu komórek
Edytowanie zawartości komórki
Poruszanie się między arkuszami
Nazywanie i zapisywanie skoroszytów
Otwieranie skoroszytów
Zmienianie nazwy arkuszy
Wyświetlanie podglądu wydruku i drukowanie arkuszy
Zamykanie skoroszytów i wychodzenie z Excela
Formatowanie liczb
Dopasowywanie rozmiaru wierszy i kolumn
Wyrównywanie zawartości komórki
Tworzenie i stosowanie formatów warunkowych
Wyszukiwanie i zastępowanie zawartości komórek
Wstawianie i usuwanie komórek, wierszy i kolumn
Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i czyszczenie komórek
Korzystanie z dodatkowych funkcji wklejania
2x45 min.
2. Formatowanie tekstu
Formatowanie liczb jako waluty
Używanie Malarza formatów
Dodawanie obramowania do komórek
Dodawanie cieniowania do komórek
Używanie Autoformatów
Tworzenie i stosowanie stylów
Scalanie komórek
Dodawanie nagłówków i stopek
Zmienianie marginesów i wyśrodkowywanie arkusza
Zmienianie orientacji i skali
Dodawanie i usuwanie podziałów strony
Ustalanie i usuwanie obszaru wydruku
2x45 min.
3. Powiększanie i zmniejszanie arkusza na ekranie
Ukrywanie oraz wyświetlanie wierszy i kolumn
Blokowanie i odblokowywanie wierszy i kolumn
Poruszanie się między arkuszami w skoroszycie
Dodawanie i usuwanie arkuszy w skoroszycie
Tworzenie trójwymiarowych formuł
Łączenie arkuszy
Tworzenie wykresów przy użyciu Kreatora wykresów
Przenoszenie, zmienianie rozmiaru i usuwanie wykresów
Modyfikowanie tytułów wykresu i dodawanie etykiet osi
Przenoszenie i formatowanie elementów wykresu
Zmienianie typu wykresu i porządkowanie danych źródłowych
Aktualizowanie danych i formatowanie osi
Dodawanie linii siatki i strzałek
Wyświetlanie podglądu wydruku i drukowanie wykresu
2x45 min.
4. Tworzenie formuł
Kopiowanie formuł
Edytowanie formuł
Używanie funkcji SUMA i Autosumowanie
Używanie palety formuł
Używanie funkcji daty
Używanie odwołań względnych i bezwzględnych
Używanie podstawowych funkcji statystycznych
Używanie serii i Autowypełniania
2x45 min.
5. Używanie funkcji PMT do przewidywania rat spłaty kredytu
Obliczanie całkowitego kosztu kredytu
Obliczanie przyszłej wartości inwestycjiUżywanie funkcji JEŻELI
2x45 min.
6. Tworzenie i rejestracja własnych makr
Zastosowanie makr do wielu fragmentów dokumentu
2x45 min.
7. Egzamin praktyczny 2x45 min.
Razem: 14x45 min.