Copyright © 2004 imageuro.pl
Strona główna I Oferta I Kursy Biurowe | Internet
STRONA GŁÓWNA |  O NAS |  SEMINARIA |  OFERTA |  KONFERENCJE |  PRACA |  KONTAKT |  RANKING

Internet, poczta elektroniczna

Lp. Temat zajęć Rozkład godzinowy
1. Technologia Klient-Serwer
Adres internetowy
Adres e-mail
Adres IP
Wyszukiwarki internetowe
2x45 min.
2. Poczta elektroniczna – zakładanie własnej skrzynki pocztowej
Konfiguracja skrzynki pocztowej
Wysyłanie i odbieranie wiadomości
Wysyłanie i odbieranie wiadomości z załącznikiem
2x45 min.
3. Konfiguracja skrzynki pocztowej
Zmiana hasła, "forwardowanie" wiadomości
Książka adresowa
Zarządzanie pocztą – foldery
2x45 min.
4. Obsługa programu klienta poczty na przykładzie Outlook Express
Konfiguracja programu pocztowego
Odbieranie i wysyłanie wiadomości
Zarządzanie folderami
2x45 min.
5. Obsługa programu klienta poczty na przykładzie Outlook Express
Książka adresowa
Reguły wiadomości
2x45 min.
6. Egzamin praktyczny 2x45 min.
Razem: 12x45 min.