Copyright © 2004 imageuro.pl
Strona główna I Oferta I Kursy Biurowe | Kadry i płace, płatnik ZUS
STRONA GŁÓWNA |  O NAS |  SEMINARIA |  OFERTA |  KONFERENCJE |  PRACA |  KONTAKT |  RANKINGKADRY I PŁACE


Prawo pracy:
 • Procedura obowiązująca przy zatrudnianiu pracowników, umowa o pracę - rodzaje, dokumentacja wymagana od pracownika.
 • Prowadzenie dokumentacji personalnej.
 • Czas pracy. Urlopy.
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, sporządzanie listy płac.
 • Zmiana treści umowy o pracę i ustanie stosunku pracy, świadectwo pracy.
Ubezpieczenia społeczne:
 • System ubezpieczeń społecznych.
 • Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 • Zasady wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 • Świadczenia rodzinne, dowody, na podstawie których przyznawane są zasiłki.
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.
Podatek dochodowy od osób fizycznych:
 • Zasady opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
 • Obowiązki pracodawców i innych płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.
 • Zaliczki na podatek dochodowy.
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-11/8B.