Copyright © 2004 imageuro.pl
Strona główna I Oferta I Kursy Biurowe | Skuteczność osobista
STRONA GŁÓWNA |  O NAS |  SEMINARIA |  OFERTA |  KONFERENCJE |  PRACA |  KONTAKT |  RANKING

Skuteczność osobista

Lp. Temat zajęć Liczba godzin
1. Nabycie umiejętności pozwalających na kreowanie własnej kariery zawodowej 12
2. Sposoby efektywnej prezentacji własnej osoby i wiedzy zawodowej 6
3. Poznanie metod prowadzenia rozmów i negocjacji z pracodawcami 20
4. Redagowanie listu motywacyjnego i CV 6
5. Elementy estetyki pozwalające na odpowiednie wizualne zaprezentowanie się przed przyszłym pracodawcą 12
6. Test samooceny słuchacza na początku i koniec zajęć 4
7. Razem 60
Prowadzący seminarium i ćwiczenia:
mgr Jolanta Pyrgiel