Copyright © 2004 imageuro.pl
Strona główna I Oferta I Kursy Biurowe | Techniki Sprzedaży i Negocjacji
STRONA GŁÓWNA |  O NAS |  SEMINARIA |  OFERTA |  KONFERENCJE |  PRACA |  KONTAKT |  RANKINGTematyka zajęć Ilość godzin
 • Wprowadzenie w zagadnienia
 • Jakość obsługi Klienta w banku
 • Zadania i obowiązki pracownika w banku
 • Charakterystyka skutecznego sprzedawcy
 • Cechy osobowościowe
 • Wiedza fachowa
 • Cechy fizyczne
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Powitanie
6
 • Umiejętności komunikacyjne w procesie obsługi Klienta
 • Technika prezentacji
 • Interpersonalny charakter obsługi
 • Znaczenie komunikacji w dobrej obsłudze
 • Komunikacja Interpersonalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Przezwyciężanie barier w komunikacji
 • Zasady efektywnej komunikacji
 • Postawy charakterystyczne dla komunikacji
6
 • Rozmowa telefoniczna z Klientem
 • Najczęściej występujące problemy między Klientem a pracownikiem banku w rozmowie telefonicznej
 • Kontakt z Klientem
 • Techniki argumentacji
 • Argumenty rzeczowe a emocjonalne
 • Techniki zadawania pytań
 • Pytania informacyjne
 • Pytania alternatywne
 • Pytania sugerujące
 • Pytania okrężne
 • Pytania kontrolne
 • Rodzaje pytań
 • Wskazówki do zadawania pytań
6
 • Umiejętność słuchania
 • Cykl aktywnego słuchania
 • Przykazania dobrego słuchacza
 • Słuchanie aktywne i bierne
 • Dekalog "przykazań" dla dobrego słuchacza
 • Potwierdzenia werbalne
 • Przygotowanie prezentacji
 • Logika podczas prezentacji
 • Kryteria podziału Klientów indywidualnych
 • Podstawowe kryteria podziału przedsiębiorstw
 • Potrzeby Klientów w różnym stopniu zaspakajane przez bank
 • Marketing-MIX usług finansowych
 • Produkt i struktura produktu usługi bankowej
 • Zapobieganie zastrzeżeniom
 • Techniki zamknięcia sprzedaży
 • Obiekcje i wątpliwości
 • Metody zwalczania obiekcji
 • Techniki pytań o złożenie zamówienia
 • Sposoby postępowanie z różnymi typami Klientów
 • Jak załatwiać reklamacje
6
Razem 24