Copyright © 2004 imageuro.pl
Strona główna I Oferta I Kursy Biurowe | MS Word
STRONA GŁÓWNA |  O NAS |  SEMINARIA |  OFERTA |  KONFERENCJE |  PRACA |  KONTAKT |  RANKING

Edytor tekstu - Microsoft Word dla początkujących

Lp. Temat zajęć Rozkład godzinowy
1. Uruchamianie WordaBudowa okna Worda
Korzystanie z menu
Zindywidualizowane menu
Wprowadzanie tekstu
Stosowanie metody Kliknij i wpisz
Zapisywanie dokumentu
Zamykanie dokumentu i wychodzenie z Worda
Korzystanie z pomocy Asystenta pakietu Office
Wyszukiwanie i otwieranie pliku
Poruszanie się po dokumencie
Przewijanie tekstu
Wstawianie tekstu do dokumentu
Zaznaczanie tekstu
Usuwanie i przywracanie tekstu w dokumencie
Tworzenie folderu
Zapisywanie pliku pod zmienioną nazwą
2x45 min.
2. Formatowanie tekstu przy użyciu paska narzędzi Formatowanie
Wyrównywanie tekstu
Wycinanie i wklejanie tekstu
Edycja tekstu metodą przeciągania i upuszczania
Zbieranie i wklejanie wielu fragmentów tekstu
Stosowanie stylów w tekście
Tworzenie obramowania akapitu
Cieniowanie akapitu
Podglądanie wydruku dokumentu
Zmiana marginesów strony w oknie dialogowym Ustawienia strony
Zmiana marginesów strony za pomocą linijki
Wstawianie znaków podziału strony
Formatowanie akapitów
Stosowanie wcięć za pomocą linijki
Zmiana ustawienia tabulatorów
Ustawianie i usuwanie ręcznych tabulatorów
Ustawianie i usuwanie tabulatorów za pomocą linijki
Wstawianie numeracji stron
Tworzenie nagłówków i stopek
Dostosowywanie nagłówka i stopki
Zmiana orientacji strony
2x45 min.
3. Ustawianie opcji Autoformatowania
Dodawanie automatycznego obramowania
Tworzenie automatycznej listy wypunktowanej
Tworzenie automatycznej listy numerowanej
Modyfikowanie listy automatycznej
Tworzenie pozycji Autotekstu
Wstawianie pozycji Autotekstu
Adresowanie i drukowanie kopert
Tworzenie i drukowanie etykiet adresowych
2x45 min.
4. Sprawdzanie pisowni i gramatyki
Korzystanie z tezaurusa
Szukanie i zmiana tekstu
Wstawianie daty i godziny
Wstawianie znaków specjalnych
Wstawianie obrazu zapisanego w pliku
Wstawianie obrazów z galerii klipów
Zmiana atrybutów obrazu
Obiekty WordArt
Rysowanie kształtów
2x45 min.
5. Tworzenie i atrybuty kolumn
Wstawianie tabeli
Poruszanie się po tabeli i zaznaczanie komórek
Scalanie komórek tabeli
Wstawianie i usuwanie kolumn oraz wierszy
Zmiana rozmiaru tabeli
Cieniowanie tabeli
Zmiana obramowania tabeli
2x45 min.
6. Edytor równań
Zapoznanie z symbolami matematycznymi oraz ich atrybutami
Tworzenie wzorów matematycznych
Tworzenie i rejestracja własnych makr
Zastosowanie makr do wielu fragmentów dokumentu
2x45 min.
7. Egzamin praktyczny 2x45 min.
Razem: 14x45 min.